Your browser does not support JavaScript!
台灣科技大學師資培育中心
106年第二次專門科目認證結果(第一次公告)

106年第二次專門科目認證結果(第一次公告)

注意事項:發證日期另行公告

辦公室開放時間:週一~週五 09:00~12:00  13:00~17:00

編號

姓名

學號

認證科目

通過

未通過

備註

01

林0

 

建築科

 

 

待審

02

王0

B10103025

機械科

v

 

 

03

蘇0

B10133026

商經科

v

 

 

04

蘇0

B10133026

資訊科技概論科

v

 

 

05

蔡0

 

土木科

 

 

待審

06

蔡0

 

建築科

 

 

待審

07

楊0

A8801518

商經科

v

 

 

08

楊0

A8801518

資處科

v

 

 

09

林0

 

應外科

 

 

待審

10

謝0

M10302347

控制科

v

 

 

11

謝0

M10302347

資訊科技概論科

 

v

 

12

蔡0

 

高中英文

 

 

待審

13

蔡0

 

國中英文

 

 

待審

14

姜0

M8510013

多媒體動畫科

 

v

 

15

林0

 

應外科

 

 

待審

16

張0

 

高中英文

 

 

待審

17

張0

 

國中英文

 

 

待審

18

李0

 

化工科

 

 

待審

19

姜00

D9918005

商經科

v

 

 

20

薛0

 

高中英文

 

 

待審

21

賴0

B10202006

電機科

v

 

 

22

張0

 

高中英文

 

 

待審

24

張0

 

國中英文

 

 

待審

25

張0

 

高中英文

 

 

待審

26

張0

 

應外科

 

 

待審

27

蔡0

M10404204

機械科

v

 

 

28

寧0

B10210011

室內空間設計科

v

 

 

29

謝0

B10230330

室內空間設計科

v

 

 

30

蘇0

B10231041

多媒體設計科

v

 

 

31

林0

 

應外科

 

 

待審

32

林0

 

高中英文

 

 

待審

33

林0

 

高中英文

 

 

待審

34

林0

 

國中英文

 

 

待審

35

林0

 

高中英文

 

 

待審

36

林0

 

應外科

 

 

待審

37

林0

M10417008

商經科

v

 

 

38

林0

 

國中英文

 

 

待審

39

林0

 

應外科

 

 

待審

40

謝0

 

應外科

 

 

待審

41

陳0

 

應外科

 

 

待審

42

陳0

M10515039

資訊科技科

 

v

 

43

陳0

M10515039

資訊科

v

 

 

44

葉0

M10407313

電機科

v

 

 

45

柯0

 

應外科

 

 

待審

46

李0

 

土木科

 

 

待審

47

林0

校外

美工科

 

v

 

48

林0

校外

多媒體設計科

 

v

 

49

林0

校外

室內空間設計科

 

v

 

50

李0

 

土木科

 

 

待審

51

李0

 

建築科

 

 

待審

52

戴0

B10230233

多媒體設計

v

 

 

53

戴0

B10230233

室內空間設計

v

 

 

54

林0

 

高中英文

 

 

待審

55

林0

 

國中英文

 

 

待審

56

郭0

 

建築科

 

 

待審

57

劉0

B9930340

商經科

v

 

 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼